[Katalog proizvoda]  [O nama]

20.01.2021.

ČELIČNI FITINZI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI [1562.jpg] HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 26,9x2,6 3/4" 0,32 € 0,38 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 33,7x2,6 1” 0,36 € 0,43 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 42x2,6 5/4” 0,63 € 0,76 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 48,3x2,6 6/4" 0,75 € 0,90 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 60,3x2,9 1,18 € 1,42 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 76,1x2,9 2,06 € 2,47 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 88,9x3,2 3" 2,88 € 3,46 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 108x3,6 5,23 € 6,28 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 114,3x3,6 4" 5,43 € 6,52 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 133x4.0 8,51 € 10,21 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 139,7x4.0 8,83 € 10,60 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 159x4,5 12,82 € 15,38 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 168,3x4,5 13,41 € 16,09 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 219,1x6,3 28,79 € 34,55 €
Navojni nastavak [1539.jpg] Navojni nastavak 1/2" 0,38 € 0,46 €
Navojni nastavak 3/4" 0,47 € 0,56 €
Navojni nastavak 1" 0,73 € 0,88 €
Navojni nastavak 5/4" 0,97 € 1,16 €
Navojni nastavak 6/4" 1,10 € 1,32 €
Navojni nastavak 2" 1,45 € 1,74 €
Crni muf za zavarivanje 3/8" 0,25 € 0,30 €
Crni muf za zavarivanje 1/2" 0,23 € 0,28 €
Crni muf za zavarivanje 3/4" 0,27 € 0,32 €
Crni muf za zavarivanje 1" 0,50 € 0,60 €
Crni muf za zavarivanje 5/4" 0,69 € 0,83 €
Crni muf za zavarivanje 6/4" 0,79 € 0,95 €
Crni muf za zavarivanje 2" 1,18 € 1,42 €
Crni muf za zavarivanje 2½" 1,51 € 1,81 €
Crni muf za zavarivanje 3" 2,62 € 3,14 €
DANCE   33.7x2.3 [7347.jpg] DANCE 33.7x2.3 0,86 € 1,03 €
DANCE 42.4x2.6 1,18 € 1,42 €
DANCE 48.3x2.6 1,22 € 1,46 €
DANCE 60.3x2.9 1,29 € 1,55 €
DANCE 76.1x2.9 1,41 € 1,69 €
DANCE 88.9x3.2 1,67 € 2,00 €
DANCE 108.0x3.6 2,46 € 2,95 €
DANCE 114.3x3.6 3,47 € 4,16 €
DANCE 133.0x4.0 4,19 € 5,03 €
DANCE 159.7x4.5 7,27 € 8,72 €
DANCE 168.3x4.5 7,66 € 9,19 €
DANCE 219.1x6.3 13,74 € 16,49 €
DANCE 273.0x6.3 18,00 € 21,60 €
Koncentrični reducir 33,7-21,3 1,08 € 1,30 €
Koncentrični reducir 33,7-26,9 1,05 € 1,26 €
Koncentrični reducir 42,4-21,3 1,12 € 1,34 €
Koncentrični reducir 42,4-26,9 1,08 € 1,30 €
Koncentrični reducir 42,4-33,7 1,08 € 1,30 €
Koncentrični reducir 48,3-21,3 1,37 € 1,64 €
Koncentrični reducir 48,3-26,9 1,35 € 1,62 €
Koncentrični reducir 48,3-33,7 1,20 € 1,44 €
Koncentrični reducir 48,3-42,4 1,20 € 1,44 €
Koncentrični reducir 60,3-26,9 1,66 € 1,99 €
Koncentrični reducir 60,3-33,7 1,59 € 1,91 €
Koncentrični reducir 60,3-42,4 1,37 € 1,64 €
Koncentrični reducir 60,3-48,3 1,37 € 1,64 €
Koncentrični reducir 76,1-33,7 2,52 € 3,02 €
Koncentrični reducir 76,1-42,4 2,38 € 2,86 €
Koncentrični reducir 76,1-48,3 2,38 € 2,86 €
Koncentrični reducir 76,1-60,3 1,95 € 2,34 €
Koncentrični reducir 88,9-42,4 2,92 € 3,50 €
Koncentrični reducir 88,9-48,3 2,92 € 3,50 €
Koncentrični reducir 88,9-60,3 2,52 € 3,02 €
Koncentrični reducir 88,9-76,1 2,52 € 3,02 €
Koncentrični reducir 108,0-60,3 3,21 € 3,85 €
Koncentrični reducir 108,0-76,1 2,88 € 3,46 €
Koncentrični reducir 108,0-88,9 2,74 € 3,29 €
Koncentrični reducir 114,3-60,3 3,82 € 4,58 €
Koncentrični reducir 114,3-76,1 3,60 € 4,32 €
Koncentrični reducir 114,3-88,9 3,28 € 3,94 €
Koncentrični reducir 133,0-76,1 4,68 € 5,62 €
Koncentrični reducir 133,0-88,9 4,32 € 5,18 €
Koncentrični reducir 133,0-108,0 4,11 € 4,93 €
Koncentrični reducir 139,7-76,1 6,05 € 7,26 €
Koncentrični reducir 139,7-88,9 5,69 € 6,83 €
Koncentrični reducir 139,7-108,0 5,33 € 6,40 €
Koncentrični reducir 139,7-114,3 5,33 € 6,40 €
Koncentrični reducir 159,0-108,0 8,21 € 9,85 €
Koncentrični reducir 159,0-114,3 8,21 € 9,85 €
Koncentrični reducir 159,0-133,0 7,49 € 8,99 €
Koncentrični reducir 159,0-139,7 7,49 € 8,99 €
Koncentrični reducir 168,3-88,9 9,65 € 11,58 €
Koncentrični reducir 168,3-114,3 8,57 € 10,28 €
Koncentrični reducir 168,3-139,7 7,85 € 9,42 €
Koncentrični reducir 219,1-114,0 19,80 € 23,76 €
Koncentrični reducir 219,1-139,7 16,56 € 19,87 €
Koncentrični reducir 219,1-168,3 15,12 € 18,14 €
T KOMAD EGAL 219.1x6.3 KOVANI [7777.jpg] T KOMAD EGAL 219.1x6.3 KOVANI 58,30 € 69,96 €
T KOMAD EGAL 168.3x4.5 KOVANI 30,23 € 36,28 €
T KOMAD EGAL 159.0 x4.5 KOVANI 29,87 € 35,84 €
T KOMAD EGAL 139.7x4.0 KOVANI 21,59 € 25,91 €
T KOMAD EGAL 133.0 x4.0 KOVANI 21,23 € 25,48 €
T KOMAD EGAL 114.3x3.6 KOVANI 12,60 € 15,12 €
T KOMAD EGAL 108.0 x3.6 KOVANI 12,24 € 14,69 €
T KOMAD EGAL 88.9x3.2 KOVANI 8,07 € 9,68 €
T KOMAD EGAL 76.1x2.9 KOVANI 6,12 € 7,34 €
T KOMAD EGAL 60.3x2.9 KOVANI 4,97 € 5,96 €
T KOMAD EGAL 48.3x2.6 KOVANI 4,04 € 4,85 €
T KOMAD EGAL 42.4x2.6 KOVANI 3,17 € 3,80 €
T KOMAD EGAL 33.7x2.6 KOVANI 2,67 € 3,20 €
T KOMAD EGAL 26.9x2.3 KOVANI 1,80 € 2,16 €
T KOMAD EGAL 21.3x21.3 KOVANI 1,59 € 1,91 €
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-26.9 KOVANI 2,88 € 3,46 €
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-21.3 KOVANI 2,92 € 3,50 €
T KOMAD ASIMETRICAN 42.4-26.9 KOVANI 3,39 € 4,07 €
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-42.4 KOVANI 4,04 € 4,85 €
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-33.7 KOVANI 4,06 € 4,87 €
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-42.4 KOVANI 5,66 € 6,79 €
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-33.7 KOVANI 5,69 € 6,83 €
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-60.3 KOVANI 6,41 € 7,69 €
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-48.3 KOVANI 6,48 € 7,78 €
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-76.1 KOVANI 8,50 € 10,20 €
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-60.3 KOVANI 8,64 € 10,37 €
T KOMAD ASIMETRICAN 108-88.9 KOVANI 13,32 € 15,98 €
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-88.9 KOVANI 13,68 € 16,42 €
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-76.1 KOVANI 14,04 € 16,85 €
T KOMAD ASIMETRICAN139.7-114.3 KOVANI 22,31 € 26,77 €
T KOMAD ASIMETRICAN 139.7-88.9 KOVANI 22,67 € 27,20 €
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-139.7 KOVANI 30,59 € 36,71 €
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-114.3 KOVANI 30,95 € 37,14 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-168.3 KOVANI 59,74 € 71,69 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-159 KOVANI 60,46 € 72,55 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-139.7 KOVANI 60,82 € 72,98 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene