[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.08.2018.
LAMPART GALA SERIJA
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
CLASSIK 20K 2.50 kW 213,00 € 255,60 €
CLASSIK 20P 2.50 kW 238,00 € 285,60 €
CLASSIK 30K 3.50 kW 240,00 € 288,00 €
CLASSIK 30P 3.50 kW 257,00 € 308,40 €
CLASSIK 50K 6.00 kW 265,00 € 318,00 €
CLASSIK 50P 6.00 kW 279,00 € 334,80 €
VISION 30K 3.50 kW 272,00 € 326,40 €
VISION 30P 3.50 kW 290,00 € 348,00 €
VISION 50K 6.00 kW 297,00 € 356,40 €
VISION 50P 6.00 kW 314,00 € 376,80 €
ELEGANT 30K 3.50 kW 272,00 € 326,40 €
ELEGANT 30P 3.50 kW 290,00 € 348,00 €
ELEGANT 50K 6.00 kW 297,00 € 356,40 €
ELEGANT 50P 6.00 kW 314,00 € 376,80 €

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene