[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.02.2020.

Gasni uređaji » Gasne peći - Lampart

LAMPART GALA SERIJA
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
CLASSIK 20P [5696.jpg] CLASSIK 20P 2.50 kW 0,00 € 0,00 €
CLASSIK 30P [5698.jpg] CLASSIK 30P 3.50 kW 0,00 € 0,00 €
CLASSIK 50K [7958.jpg] CLASSIK 50K 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
CLASSIK 50P [5699.jpg] CLASSIK 50P 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
VISION 30P [5745.jpg] VISION 30P 3.50 kW 0,00 € 0,00 €
VISION 50K [5743.jpg] VISION 50K 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
VISION 50P [5746.jpg] VISION 50P 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
ELEGANT 30P [5713.jpg] ELEGANT 30P 3.50 kW 0,00 € 0,00 €
ELEGANT 50K [5711.jpg] ELEGANT 50K 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
ELEGANT 50P [5714.jpg] ELEGANT 50P 6.00 kW 0,00 € 0,00 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene