[Katalog proizvoda]  [O nama]

19.11.2018.
GB-GANZ- ULJNI GORIONICI
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
N-10-A-2-1-1 [6629.jpg] N-10-A-2-1-1 22.00 - 44.00 kW 471,00 € 565,20 €
N-10-A-2-2-2 22.00 - 44.00 kW 471,00 € 565,20 €
N-10-B-2-1-1 40.00 - 87.00 kW 471,00 € 565,20 €
N-10-B-2-2-2 40.00 - 87.00 kW 471,00 € 565,20 €
N-10-C-2-1-1 60.00 - 118.00 kW 506,00 € 607,20 €
N-10-C-2-2-2 60.00 - 118.00 kW 506,00 € 607,20 €
ANYO-12-2-1-1 [6645.jpg] ANYO-12-2-1-1 80.00 - 140.00 kW 884,00 € 1.060,80 €
ANYO-25-2-1-1 120.00 - 290.00 kW 1.155,00 € 1.386,00 €
ANYO-25-3-1-1 120.00 - 290.00 kW 0,00 € 0,00 €
ANYO-45-3-1-1 200.00 - 450.00 kW 1.832,00 € 2.198,40 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene