[Katalog proizvoda]  [O nama]

20.01.2021.

POCINKOVAN FITINZI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Koleno UU navojem TIP 90 [83.jpg] Koleno UU navojem TIP 90 1/2" 0,26 € 0,31 €
Koleno UU navojem TIP 90 3/4" 0,38 € 0,46 €
Koleno UU navojem TIP 90 1" 0,62 € 0,74 €
Koleno UU navojem TIP 90 5/4" 0,93 € 1,12 €
Koleno UU navojem TIP 90 6/4" 1,21 € 1,45 €
Koleno UU navojem TIP 90 2" 1,80 € 2,16 €
Koleno UU navojem TIP 90 2 1/2" 3,11 € 3,73 €
Koleno UU navojem TIP 90 3" 4,79 € 5,75 €
Koleno SU navojem TIP 92 [92.jpg] Koleno SU navojem TIP 92 1/2" 0,30 € 0,36 €
Koleno SU navojem TIP 92 3/4" 0,44 € 0,53 €
Koleno SU navojem TIP 92 1" 0,65 € 0,78 €
Koleno SU navojem TIP 92 5/4" 1,13 € 1,36 €
Koleno SU navojem TIP 92 6/4" 1,39 € 1,67 €
Koleno SU navojem TIP 92 2" 2,11 € 2,53 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 [110.jpg] T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1/2" 0,35 € 0,42 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3/4" 0,48 € 0,58 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1" 0,77 € 0,92 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 5/4" 1,15 € 1,38 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 6/4" 1,74 € 2,09 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2" 2,27 € 2,72 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2 1/2" 4,76 € 5,71 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3" 6,51 € 7,81 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 [130.jpg] Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3/4"x1/2" 0,26 € 0,31 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x1/2" 0,37 € 0,44 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x3/4" 0,37 € 0,44 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x1/2" 0,70 € 0,84 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x3/4" 0,61 € 0,73 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x 1" 0,61 € 0,73 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x1/2" 0,70 € 0,84 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x3/4" 0,83 € 1,00 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x 1" 0,70 € 0,84 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x5/4" 0,70 € 0,84 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x1/2" 1,14 € 1,37 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x3/4" 1,14 € 1,37 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x 1" 0,97 € 1,16 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x5/4" 0,97 € 1,16 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x6/4" 0,97 € 1,16 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2 1/2"x6/4" 1,94 € 2,33 €
NIPLA REDUCIR TIP 241 ^F 2 1/2"x 2" 1,64 € 1,97 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3"x 2" 2,81 € 3,37 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 4"x 3" 5,28 € 6,34 €
Spojnica  TIP 270 [150.jpg] Spojnica TIP 270 1/2" 0,22 € 0,26 €
Spojnica TIP 270 3/4" 0,28 € 0,34 €
Spojnica TIP 270 1" 0,47 € 0,56 €
Spojnica TIP 270 5/4" 0,67 € 0,80 €
Spojnica TIP 270 6/4" 0,83 € 1,00 €
Spojnica TIP 270 2" 1,27 € 1,52 €
Spojnica TIP 270 2 1/2" 2,64 € 3,17 €
Spojnica TIP 270 3" 3,30 € 3,96 €
Spojnica TIP 270 4" 6,82 € 8,18 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 [159.jpg] Nipla sa SS navojem TIP 280 1/2" 0,22 € 0,26 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3/4" 0,30 € 0,36 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 1" 0,43 € 0,52 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 5/4" 0,62 € 0,74 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 6/4" 0,85 € 1,02 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2" 1,14 € 1,37 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2 1/2" 1,96 € 2,35 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3" 3,35 € 4,02 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 4" 6,95 € 8,34 €
Čep pocinkovani TIP 290 [168.jpg] Čep pocinkovani TIP 290 1/2" 0,18 € 0,22 €
Čep pocinkovani TIP 290 3/4" 0,23 € 0,28 €
Čep pocinkovani TIP 290 1" 0,30 € 0,36 €
Čep pocinkovani TIP 290 5/4" 0,53 € 0,64 €
Čep pocinkovani TIP 290 6/4" 0,54 € 0,65 €
Čep pocinkovani TIP 290 2" 0,79 € 0,95 €
Kapa pocinkovana TIP 300 [175.jpg] Kapa pocinkovana TIP 300 1/2" 0,26 € 0,31 €
Kapa pocinkovana TIP 300 3/4" 0,32 € 0,38 €
Kapa pocinkovana TIP 300 1" 0,45 € 0,54 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 [179.jpg] Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1/2" 0,86 € 1,03 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 3/4" 1,05 € 1,26 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1" 1,30 € 1,56 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 5/4" 1,83 € 2,20 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 6/4" 2,52 € 3,02 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 2" 3,54 € 4,25 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 [186.jpg] Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 1/2" 1,09 € 1,31 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 3/4" 1,62 € 1,94 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 1" 1,97 € 2,36 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 5/4" 2,86 € 3,43 €
Muf reducir TIP 240 [126.jpg] Muf reducir TIP 240 3/4"x1/2" 0,46 € 0,55 €
Muf reducir TIP 240 1"x1/2" 0,61 € 0,73 €
Muf reducir TIP 240 1"x3/4" 0,61 € 0,73 €
Muf reducir TIP 240 5/4"x1" 0,89 € 1,07 €




Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene