[Katalog proizvoda]  [O nama]

12.04.2021.

POCINKOVAN FITINZI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Koleno UU navojem TIP 90 [83.jpg] Koleno UU navojem TIP 90 1/2" 0,30 € 0,36 €
Koleno UU navojem TIP 90 3/4" 0,44 € 0,53 €
Koleno UU navojem TIP 90 1" 0,71 € 0,85 €
Koleno UU navojem TIP 90 5/4" 1,09 € 1,31 €
Koleno UU navojem TIP 90 6/4" 1,42 € 1,70 €
Koleno UU navojem TIP 90 2" 2,10 € 2,52 €
Koleno UU navojem TIP 90 2 1/2" 3,63 € 4,36 €
Koleno UU navojem TIP 90 3" 5,59 € 6,71 €
Koleno SU navojem TIP 92 [92.jpg] Koleno SU navojem TIP 92 1/2" 0,35 € 0,42 €
Koleno SU navojem TIP 92 3/4" 0,51 € 0,61 €
Koleno SU navojem TIP 92 1" 0,76 € 0,91 €
Koleno SU navojem TIP 92 5/4" 1,32 € 1,58 €
Koleno SU navojem TIP 92 6/4" 1,63 € 1,96 €
Koleno SU navojem TIP 92 2" 2,47 € 2,96 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 [110.jpg] T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1/2" 0,40 € 0,48 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3/4" 0,55 € 0,66 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1" 0,87 € 1,04 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 5/4" 1,35 € 1,62 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 6/4" 2,04 € 2,45 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2" 2,66 € 3,19 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2 1/2" 5,56 € 6,67 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3" 7,60 € 9,12 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 [130.jpg] Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3/4"x1/2" 0,30 € 0,36 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x1/2" 0,42 € 0,50 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x3/4" 0,42 € 0,50 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x1/2" 0,82 € 0,98 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x3/4" 0,72 € 0,86 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x 1" 0,72 € 0,86 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x1/2" 0,82 € 0,98 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x3/4" 0,97 € 1,16 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x 1" 0,82 € 0,98 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x5/4" 0,82 € 0,98 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x1/2" 1,34 € 1,61 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x3/4" 1,34 € 1,61 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x 1" 1,13 € 1,36 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x5/4" 1,13 € 1,36 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x6/4" 1,13 € 1,36 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2 1/2"x6/4" 2,27 € 2,72 €
NIPLA REDUCIR TIP 241 ^F 2 1/2"x 2" 1,92 € 2,30 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3"x 2" 3,28 € 3,94 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 4"x 3" 6,16 € 7,39 €
Spojnica  TIP 270 [150.jpg] Spojnica TIP 270 1/2" 0,25 € 0,30 €
Spojnica TIP 270 3/4" 0,33 € 0,40 €
Spojnica TIP 270 1" 0,53 € 0,64 €
Spojnica TIP 270 5/4" 0,78 € 0,94 €
Spojnica TIP 270 6/4" 0,97 € 1,16 €
Spojnica TIP 270 2" 1,48 € 1,78 €
Spojnica TIP 270 2 1/2" 3,09 € 3,71 €
Spojnica TIP 270 3" 3,85 € 4,62 €
Spojnica TIP 270 4" 7,96 € 9,55 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 [159.jpg] Nipla sa SS navojem TIP 280 1/2" 0,25 € 0,30 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3/4" 0,34 € 0,41 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 1" 0,49 € 0,59 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 5/4" 0,71 € 0,85 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 6/4" 0,99 € 1,19 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2" 1,30 € 1,56 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2 1/2" 2,29 € 2,75 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3" 3,92 € 4,70 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 4" 8,11 € 9,73 €
Čep pocinkovani TIP 290 [168.jpg] Čep pocinkovani TIP 290 1/2" 0,21 € 0,25 €
Čep pocinkovani TIP 290 3/4" 0,26 € 0,31 €
Čep pocinkovani TIP 290 1" 0,35 € 0,42 €
Čep pocinkovani TIP 290 5/4" 0,62 € 0,74 €
Čep pocinkovani TIP 290 6/4" 0,63 € 0,76 €
Čep pocinkovani TIP 290 2" 0,93 € 1,12 €
Kapa pocinkovana TIP 300 [175.jpg] Kapa pocinkovana TIP 300 1/2" 0,31 € 0,37 €
Kapa pocinkovana TIP 300 3/4" 0,38 € 0,46 €
Kapa pocinkovana TIP 300 1" 0,53 € 0,64 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 [179.jpg] Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1/2" 1,00 € 1,20 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 3/4" 1,23 € 1,48 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1" 1,48 € 1,78 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 5/4" 2,13 € 2,56 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 6/4" 2,94 € 3,53 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 2" 4,14 € 4,97 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 3/4" 2,10 € 2,52 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 1" 2,52 € 3,02 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 5/4" 3,65 € 4,38 €
Muf reducir TIP 240 [126.jpg] Muf reducir TIP 240 3/4"x1/2" 0,54 € 0,65 €
Muf reducir TIP 240 1"x1/2" 0,72 € 0,86 €
Muf reducir TIP 240 1"x3/4" 0,72 € 0,86 €
Muf reducir TIP 240 5/4"x1" 1,04 € 1,25 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene