[Katalog proizvoda]  [O nama]

10.12.2018.
GB-GANZ
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. [7959.jpg] ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 566,56 € 679,87 €
ABG 3 F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 566,56 € 679,87 €
ABG 3-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 1.233,60 € 1.480,32 €
ABG 3-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 1.233,60 € 1.480,32 €
ABG 10-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 760,61 € 912,73 €
ABG 10-F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 760,61 € 912,73 €
ABG 10-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 1.351,42 € 1.621,70 €
ABG 10-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 1.351,42 € 1.621,70 €
ABG 10-F-M-1-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 10-F-M-2-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. [7969.jpg] ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 1.224,94 € 1.469,93 €
ABG 30D-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 1.566,26 € 1.879,51 €
ABG 30E-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 1.285,58 € 1.542,70 €
ABG 30E-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 1.583,58 € 1.900,30 €
ABG 30-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 1.360,08 € 1.632,10 €
ABG 30-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 1.685,80 € 2.022,96 €
ABG 30-F-M-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 140.00 - 290.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tacke up. [7976.jpg] ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tacke up. 140.00 - 330.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 1" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 5/4" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-3 rampa 1" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 € 0,00 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene