[Katalog proizvoda]  [O nama]

19.01.2021.

Cu fitinzi
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x15 0,28 € 0,34 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x18 0,38 € 0,46 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x22 0,75 € 0,90 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x18 0,48 € 0,58 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x22 0,55 € 0,66 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x28 2,05 € 2,46 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x22 0,70 € 0,84 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x28 0,83 € 1,00 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x35 1,87 € 2,24 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x28 1,74 € 2,09 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x35 1,43 € 1,72 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x42 4,83 € 5,80 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x35 4,41 € 5,29 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x42 5,11 € 6,13 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x54 8,83 € 10,60 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 2"x54 7,89 € 9,47 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g [1216.jpg] Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x12 0,70 € 0,84 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x15 0,48 € 0,58 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x15 0,40 € 0,48 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x18 0,58 € 0,70 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x22 0,84 € 1,01 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x18 0,51 € 0,61 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x22 0,83 € 1,00 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x28 2,41 € 2,89 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x22 1,04 € 1,25 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x28 1,20 € 1,44 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) [1252.jpg] MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x12 1,14 € 1,37 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x15 1,08 € 1,30 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x18 1,12 € 1,34 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x18 2,13 € 2,56 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x22 2,55 € 3,06 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g [1231.jpg] MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 15 2,27 € 2,72 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 18 2,27 € 2,72 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 22 3,40 € 4,08 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 28 6,71 € 8,05 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 35 10,29 € 12,35 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G [1237.jpg] MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x15 2,27 € 2,72 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x18 2,46 € 2,95 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 3/4"x22 3,93 € 4,72 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1"x28 6,05 € 7,26 €
MS Poluholander TIP 4384 [1243.jpg] MS Poluholander TIP 4384 1/2"-15 0,94 € 1,13 €
MS Poluholander TIP 4384 1/2"-18 1,18 € 1,42 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-18 1,32 € 1,58 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-22 1,66 € 1,99 €
MS Poluholander TIP 4384 1"-22 1,89 € 2,27 €
Cu Kapa TIP 5301 [1392.jpg] Cu Kapa TIP 5301 12 0,79 € 0,95 €
Cu Kapa TIP 5301 15 0,41 € 0,49 €
Cu Kapa TIP 5301 18 0,48 € 0,58 €
Cu Kapa TIP 5301 22 0,83 € 1,00 €
Cu Kapa TIP 5301 28 1,59 € 1,91 €
Cu Kapa TIP 5301 35 4,38 € 5,26 €
Cu Kapa TIP 5301 42 7,42 € 8,90 €
Cu Kapa TIP 5301 54 10,87 € 13,04 €
Cu Spojnica TIP 5270 [1383.jpg] Cu Spojnica TIP 5270 12 0,15 € 0,18 €
Cu Spojnica TIP 5270 15 0,08 € 0,10 €
Cu Spojnica TIP 5270 18 0,10 € 0,12 €
Cu Spojnica TIP 5270 22 0,19 € 0,23 €
Cu Spojnica TIP 5270 28 0,43 € 0,52 €
Cu Spojnica TIP 5270 35 1,03 € 1,24 €
Cu Spojnica TIP 5270 42 1,95 € 2,34 €
Cu Spojnica TIP 5270 54 3,60 € 4,32 €
Cu T Komad TIP 5130 [1321.jpg] Cu T Komad TIP 5130 15 0,21 € 0,25 €
Cu T Komad TIP 5130 18 0,43 € 0,52 €
Cu T Komad TIP 5130 22 0,75 € 0,90 €
Cu T Komad TIP 5130 28 1,37 € 1,64 €
Cu T Komad TIP 5130 35 3,75 € 4,50 €
Cu T Komad TIP 5130 42 7,42 € 8,90 €
Cu T Komad TIP 5130 54 12,64 € 15,17 €
Cu T Komad TIP 5130 15x12x12 1,80 € 2,16 €
Cu T Komad TIP 5130 18x15x15 0,65 € 0,78 €
Cu T Komad TIP 5130 18x18x15 0,77 € 0,92 €
Cu T Komad TIP 5130 22x15x15 1,19 € 1,43 €
Cu T Komad TIP 5130 22x18x18 1,43 € 1,72 €
Cu T Komad TIP 5130 22x22x18 2,11 € 2,53 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene