[Katalog proizvoda]  [O nama]

10.12.2018.
Cu fitinzi
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x15 0,25 € 0,30 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x18 0,29 € 0,35 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x22 0,45 € 0,54 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x15 0,41 € 0,49 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x18 0,43 € 0,52 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x22 0,43 € 0,52 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x28 1,77 € 2,12 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x22 0,66 € 0,79 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x28 0,68 € 0,82 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x35 1,05 € 1,26 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x28 1,25 € 1,50 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x35 1,14 € 1,37 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x42 1,63 € 1,96 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x35 1,64 € 1,97 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x42 1,51 € 1,81 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x54 2,51 € 3,01 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 2"x54 5,03 € 6,04 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g [1216.jpg] Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x12 0,61 € 0,73 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x15 0,27 € 0,32 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x15 0,31 € 0,37 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x18 0,33 € 0,40 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x22 0,82 € 0,98 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x18 0,45 € 0,54 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x22 0,48 € 0,58 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x28 2,24 € 2,69 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x22 0,71 € 0,85 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x28 0,83 € 1,00 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) [1252.jpg] MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x12 0,99 € 1,19 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x15 0,94 € 1,13 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x18 0,98 € 1,18 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x18 1,85 € 2,22 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x22 2,21 € 2,65 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g [1231.jpg] MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 15 1,97 € 2,36 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 18 1,97 € 2,36 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 22 2,95 € 3,54 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 28 5,81 € 6,97 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 35 8,90 € 10,68 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G [1237.jpg] MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x15 1,97 € 2,36 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x18 2,13 € 2,56 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 3/4"x22 3,40 € 4,08 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1"x28 5,24 € 6,29 €
MS Poluholander TIP 4384 [1243.jpg] MS Poluholander TIP 4384 1/2"-15 0,81 € 0,97 €
MS Poluholander TIP 4384 1/2"-18 1,02 € 1,22 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-18 1,15 € 1,38 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-22 1,44 € 1,73 €
MS Poluholander TIP 4384 1"-22 1,64 € 1,97 €
Cu Kapa TIP 5301 [1392.jpg] Cu Kapa TIP 5301 12 0,69 € 0,83 €
Cu Kapa TIP 5301 15 0,35 € 0,42 €
Cu Kapa TIP 5301 18 0,41 € 0,49 €
Cu Kapa TIP 5301 22 0,73 € 0,88 €
Cu Kapa TIP 5301 28 1,37 € 1,64 €
Cu Kapa TIP 5301 35 3,80 € 4,56 €
Cu Kapa TIP 5301 42 6,41 € 7,69 €
Cu Kapa TIP 5301 54 9,39 € 11,27 €
Cu Spojnica TIP 5270 [1383.jpg] Cu Spojnica TIP 5270 12 0,12 € 0,14 €
Cu Spojnica TIP 5270 15 0,09 € 0,11 €
Cu Spojnica TIP 5270 18 0,11 € 0,13 €
Cu Spojnica TIP 5270 22 0,18 € 0,22 €
Cu Spojnica TIP 5270 28 0,44 € 0,53 €
Cu Spojnica TIP 5270 35 1,00 € 1,20 €
Cu Spojnica TIP 5270 42 2,13 € 2,56 €
Cu Spojnica TIP 5270 54 4,00 € 4,80 €
Cu T Komad TIP 5130 [1321.jpg] Cu T Komad TIP 5130 15 0,22 € 0,26 €
Cu T Komad TIP 5130 18 0,42 € 0,50 €
Cu T Komad TIP 5130 22 0,71 € 0,85 €
Cu T Komad TIP 5130 28 1,31 € 1,57 €
Cu T Komad TIP 5130 35 3,58 € 4,30 €
Cu T Komad TIP 5130 42 7,82 € 9,38 €
Cu T Komad TIP 5130 54 11,70 € 14,04 €
Cu T Komad TIP 5130 15x12x12 1,57 € 1,88 €
Cu T Komad TIP 5130 18x15x15 1,16 € 1,39 €
Cu T Komad TIP 5130 18x18x15 0,76 € 0,91 €
Cu T Komad TIP 5130 22x15x15 1,17 € 1,40 €
Cu T Komad TIP 5130 22x18x18 1,37 € 1,64 €
Cu T Komad TIP 5130 22x22x18 2,03 € 2,44 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene