[Katalog proizvoda]  [O nama]

28.09.2021.

Cu fitinzi
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x15 0,43 € 0,52 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x18 0,56 € 0,67 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1/2"x22 1,11 € 1,33 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x18 0,71 € 0,85 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x22 0,82 € 0,98 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 3/4"x28 0,90 € 1,08 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x22 1,03 € 1,24 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x28 1,23 € 1,48 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 1"x35 2,79 € 3,35 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x28 2,58 € 3,10 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x35 2,13 € 2,56 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 5/4"x42 5,31 € 6,37 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x35 4,84 € 5,81 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x42 4,22 € 5,06 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 6/4"x54 9,69 € 11,63 €
Poluspojnice sa spoljnim navojem TIP 4243g 2"x54 9,32 € 11,18 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g [1216.jpg] Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x12 0,77 € 0,92 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/8"x15 0,71 € 0,85 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x15 0,58 € 0,70 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x18 0,86 € 1,03 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1/2"x22 1,24 € 1,49 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x18 1,44 € 1,73 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x22 1,23 € 1,48 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 3/4"x28 0,81 € 0,97 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x22 1,54 € 1,85 €
Poluspojnica sa unutrašnjim navojem TIP 4270g 1"x28 1,79 € 2,15 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) [1252.jpg] MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x12 1,25 € 1,50 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x15 1,19 € 1,43 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 1/2"x18 1,24 € 1,49 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x18 2,34 € 2,81 €
MS Zidana ugaona spojnica TIP 4472 (4471g) 3/4"x22 2,80 € 3,36 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g [1231.jpg] MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 15 2,49 € 2,99 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 18 2,49 € 2,99 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 22 3,73 € 4,48 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 28 7,37 € 8,84 €
MS Holender sa UU navojem TIP 4330g 35 11,30 € 13,56 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G [1237.jpg] MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x15 2,49 € 2,99 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1/2"x18 2,70 € 3,24 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 3/4"x22 4,32 € 5,18 €
MS Holender sa US navojem TIP 4331G 1"x28 6,65 € 7,98 €
MS Poluholander TIP 4384 [1243.jpg] MS Poluholander TIP 4384 1/2"-15 1,14 € 1,37 €
MS Poluholander TIP 4384 1/2"-18 1,29 € 1,55 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-18 1,46 € 1,75 €
MS Poluholander TIP 4384 3/4"-22 1,82 € 2,18 €
MS Poluholander TIP 4384 1"-22 2,07 € 2,48 €
Cu Kapa TIP 5301 [1392.jpg] Cu Kapa TIP 5301 12 0,97 € 1,16 €
Cu Kapa TIP 5301 15 0,50 € 0,60 €
Cu Kapa TIP 5301 18 0,58 € 0,70 €
Cu Kapa TIP 5301 22 1,02 € 1,22 €
Cu Kapa TIP 5301 28 1,94 € 2,33 €
Cu Kapa TIP 5301 35 5,36 € 6,43 €
Cu Kapa TIP 5301 42 9,07 € 10,88 €
Cu Kapa TIP 5301 54 13,29 € 15,95 €
Cu Spojnica TIP 5270 [1383.jpg] Cu Spojnica TIP 5270 12 0,18 € 0,22 €
Cu Spojnica TIP 5270 15 0,13 € 0,16 €
Cu Spojnica TIP 5270 18 0,17 € 0,20 €
Cu Spojnica TIP 5270 22 0,28 € 0,34 €
Cu Spojnica TIP 5270 28 0,67 € 0,80 €
Cu Spojnica TIP 5270 35 1,59 € 1,91 €
Cu Spojnica TIP 5270 42 2,97 € 3,56 €
Cu Spojnica TIP 5270 54 5,49 € 6,59 €
Cu T Komad TIP 5130 [1321.jpg] Cu T Komad TIP 5130 15 0,33 € 0,40 €
Cu T Komad TIP 5130 18 0,66 € 0,79 €
Cu T Komad TIP 5130 22 1,14 € 1,37 €
Cu T Komad TIP 5130 28 2,09 € 2,51 €
Cu T Komad TIP 5130 35 5,73 € 6,88 €
Cu T Komad TIP 5130 42 11,34 € 13,61 €
Cu T Komad TIP 5130 54 19,29 € 23,15 €
Cu T Komad TIP 5130 15x12x12 2,20 € 2,64 €
Cu T Komad TIP 5130 18x15x15 1,01 € 1,21 €
Cu T Komad TIP 5130 18x18x15 1,19 € 1,43 €
Cu T Komad TIP 5130 22x15x15 1,83 € 2,20 €
Cu T Komad TIP 5130 22x18x18 2,19 € 2,63 €
Cu T Komad TIP 5130 22x22x18 3,24 € 3,89 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene