[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.08.2018.
Baxi solarni sistemi
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
SB 20+V/O SOLARNI KOLEKTOR 1755x1148x87 mm 280,00 € 336,00 €
SB 25+V/O SOLARNI KOLEKTORI 2187x1147x87 mm 323,00 € 387,60 €
SET MONTAŽE PANELA ZA KOSI KROV SISTEM ZA FIKSIRANJE KROZ CREPOVE
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25 +V 50,00 € 60,00 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 20+V i SB 25+V 100,00 € 120,00 €
Set za fiksiranje na kosi krov za dodatne panele SB 20+V i SB 25+V 49,00 € 58,80 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 20+V i SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Set za paralelno povezivanje dva panela SB 20+V i SB25+V 56,00 € 67,20 €
Set za dodatni kolektor SB 20+V i SB 25+V 20,00 € 24,00 €
SET ZA MONTAŽU PANELA NA KOSI KROV SISTEM ZA FIKSIRANJE ISPOD CREPOVA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25+V dodatni panel 68,00 € 81,60 €
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25+V 102,00 € 122,40 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 20+V i SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 20+V i SB 25+V 162,00 € 194,40 €
Set za paralelno povezivanje dva panela SB 20+V i SB 25+V 56,00 € 67,20 €
Set za dodatni kolektor SB 20+V i SB 25+V 20,00 € 24,00 €
SET ZA MONTAŽU PANELA NA RAVNI KROV
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na ravni krov SB 25+V 130,00 € 156,00 €
Set za fiksiranje na ravni krov za dodatne panele SB 25+V 56,00 € 67,20 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 25+V 199,00 € 238,80 €
Set za paralelno fiksiranje dva panela SB 25 +V 56,00 € 67,20 €
Set za dodtani kolektor SB 25 +V 20,00 € 24,00 €
Hidraulična stanica za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO+ 389,00 € 466,80 €
Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom COMFORT+ 544,00 € 652,80 €
Ostali pribor za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Ekspanziona posuda solarna DSV 50 Elbi 66,00 € 79,20 €
Ekspanziona posuda solarna DS 35 Elbi 48,10 € 57,72 €
Ekspanziona posuda solarna DS 24 Elbi 28,40 € 34,08 €
Ekspanziona posuda solarna DS 18 Elbi 24,90 € 29,88 €
Automatski ozračivač za solarni sistem -30°C +200°C 10 bar 1/2“ 6,83 € 8,20 €
Termostatski ventil za solarni sistem 46,00 € 55,20 €
Tečnost protiv smrzavanja - 1 lit 3,70 € 4,44 €
Rezervoari za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene