[Katalog proizvoda]  [O nama]

30.01.2023.
HIDRAULIČNA STANICA SA AUTOMATIKOM ZA SOLARNE SISTEME

Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO+

Naziv: Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO+
Šifra: 18-LSC722163701
Dimenzije:
VP Cena: 511,60 €
MP Cena: 613,92 €
Za vođenje jednog kruga/reda solarnih kolektora
Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO+
Karakteristike i komponente:
Za vođenje jednog kruga/reda solarnih kolektora
Maksimalna radna temperatura: 120°C
Maksimalni radni pritisak: 6 bar

U kompletu se nalazi:
1. Termostat koji pokazuje ulaznu temperaturu vode
2. Termostat koji pokazuje izlaznu temperaturu vode
3. Sigurnosna grupa koja štiti primarni krug solarnog sistema,sigurnosni ventil
4. Cirkulaciona pumpa
5. Manometar sa ispusnim ventilom, ventilom za gašenje i odzračnim ventilom
6. Digitalni solarni kontroler
7. Senzori: 1 za kolektor, 1 za rezervoar

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene.
Fotografije proizvoda su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od proizvoda u ponudi.