[Katalog proizvoda]  [O nama]

19.01.2018.
GB-GANZ
DIN -> €
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 69.120,32 DIN 82.944,38 DIN
ABG 3 F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 69.120,32 DIN 82.944,38 DIN
ABG 3-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 150.499,20 DIN 180.599,04 DIN
ABG 3-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 150.499,20 DIN 180.599,04 DIN
ABG 10-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 92.794,42 DIN 111.353,30 DIN
ABG 10-F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 92.794,42 DIN 111.353,30 DIN
ABG 10-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 164.873,24 DIN 197.847,89 DIN
ABG 10-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 164.873,24 DIN 197.847,89 DIN
ABG 10-F-M-1-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 10-F-M-2-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 149.442,68 DIN 179.331,22 DIN
ABG 30D-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 191.083,72 DIN 229.300,46 DIN
ABG 30E-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 156.840,76 DIN 188.208,91 DIN
ABG 30E-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 193.196,76 DIN 231.836,11 DIN
ABG 30-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 165.929,76 DIN 199.115,71 DIN
ABG 30-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 205.667,60 DIN 246.801,12 DIN
ABG 30-F-M-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 140.00 - 290.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tacke up. 140.00 - 330.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 1" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 5/4" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-3 rampa 1" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene