[Katalog proizvoda]  [O nama]

22.10.2018.
GB-GANZ
DIN -> €
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. [7959.jpg] ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 67.987,20 DIN 81.584,64 DIN
ABG 3 F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 67.987,20 DIN 81.584,64 DIN
ABG 3-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 148.032,00 DIN 177.638,40 DIN
ABG 3-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 17.00 - 45.00 kW 148.032,00 DIN 177.638,40 DIN
ABG 10-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 91.273,20 DIN 109.527,84 DIN
ABG 10-F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 91.273,20 DIN 109.527,84 DIN
ABG 10-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 162.170,40 DIN 194.604,48 DIN
ABG 10-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke upr. 40.00 - 110.00 kW 162.170,40 DIN 194.604,48 DIN
ABG 10-F-M-1-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 10-F-M-2-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 40.00 - 110.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. [7969.jpg] ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 146.992,80 DIN 176.391,36 DIN
ABG 30D-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 140.00 kW 187.951,20 DIN 225.541,44 DIN
ABG 30E-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 154.269,60 DIN 185.123,52 DIN
ABG 30E-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 80.00 - 175.00 kW 190.029,60 DIN 228.035,52 DIN
ABG 30-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 163.209,60 DIN 195.851,52 DIN
ABG 30-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tacke up. 140.00 - 290.00 kW 202.296,00 DIN 242.755,20 DIN
ABG 30-F-M-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] kontin upr. 140.00 - 290.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tacke up. [7976.jpg] ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tacke up. 140.00 - 330.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 1" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 5/4" 3 tacke up. 160.00 - 380.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tacke up. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-3 rampa 1" kontin upr. 200.00 - 450.00 kW 0,00 DIN 0,00 DIN
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene