[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.01.2018.
ČELIČNI FITINZI
DIN -> €
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 26,9x2,6 3/4" 42,70 DIN 51,24 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 33,7x2,6 1” 52,46 DIN 62,95 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 42x2,6 5/4” 68,32 DIN 81,98 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 48,3x2,6 6/4" 87,84 DIN 105,41 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 60,3x2,9 163,48 DIN 196,18 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 76,1x2,9 228,14 DIN 273,77 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 88,9x3,2 3" 314,76 DIN 377,71 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 108x3,6 585,60 DIN 702,72 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 114,3x3,6 4" 584,38 DIN 701,26 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 133x4.0 946,72 DIN 1.136,06 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 139,7x4.0 999,18 DIN 1.199,02 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 159x4,5 1.377,38 DIN 1.652,86 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 168,3x4,5 1.462,78 DIN 1.755,34 DIN
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 219,1x6,3 3.442,84 DIN 4.131,41 DIN
Navojni nastavak 1/2" 41,48 DIN 49,78 DIN
Navojni nastavak 3/4" 50,02 DIN 60,02 DIN
Navojni nastavak 1" 74,42 DIN 89,30 DIN
Navojni nastavak 5/4" 98,82 DIN 118,58 DIN
Navojni nastavak 6/4" 112,24 DIN 134,69 DIN
Navojni nastavak 2" 147,62 DIN 177,14 DIN
Crni muf za zavarivanje 1/4" 23,18 DIN 27,82 DIN
Crni muf za zavarivanje 3/8" 24,40 DIN 29,28 DIN
Crni muf za zavarivanje 1/2" 28,06 DIN 33,67 DIN
Crni muf za zavarivanje 3/4" 39,04 DIN 46,85 DIN
Crni muf za zavarivanje 1" 53,68 DIN 64,42 DIN
Crni muf za zavarivanje 5/4" 86,62 DIN 103,94 DIN
Crni muf za zavarivanje 6/4" 104,92 DIN 125,90 DIN
Crni muf za zavarivanje 2" 176,90 DIN 212,28 DIN
Crni muf za zavarivanje 2½" 336,72 DIN 404,06 DIN
Crni muf za zavarivanje 3" 447,74 DIN 537,29 DIN
DANCE 33.7x2.3 57,34 DIN 68,81 DIN
DANCE 42.4x2.6 61,00 DIN 73,20 DIN
DANCE 48.3x2.6 73,20 DIN 87,84 DIN
DANCE 60.3x2.9 176,90 DIN 212,28 DIN
DANCE 76.1x2.9 193,98 DIN 232,78 DIN
DANCE 88.9x3.2 206,18 DIN 247,42 DIN
DANCE 108.0x3.6 302,56 DIN 363,07 DIN
DANCE 114.3x3.6 427,00 DIN 512,40 DIN
DANCE 133.0x4.0 514,84 DIN 617,81 DIN
DANCE 159.7x4.5 893,04 DIN 1.071,65 DIN
DANCE 168.3x4.5 940,62 DIN 1.128,74 DIN
DANCE 219.1x6.3 1.607,96 DIN 1.929,55 DIN
DANCE 273.0x6.3 2.211,86 DIN 2.654,23 DIN
Koncentrični reducir 33,7-21,3 129,32 DIN 155,18 DIN
Koncentrični reducir 33,7-26,9 125,66 DIN 150,79 DIN
Koncentrični reducir 42,4-21,3 132,98 DIN 159,58 DIN
Koncentrični reducir 42,4-26,9 129,32 DIN 155,18 DIN
Koncentrični reducir 42,4-33,7 129,32 DIN 155,18 DIN
Koncentrični reducir 48,3-21,3 161,04 DIN 193,25 DIN
Koncentrični reducir 48,3-26,9 157,38 DIN 188,86 DIN
Koncentrični reducir 48,3-33,7 141,52 DIN 169,82 DIN
Koncentrični reducir 48,3-42,4 141,52 DIN 169,82 DIN
Koncentrični reducir 60,3-26,9 201,30 DIN 241,56 DIN
Koncentrični reducir 60,3-33,7 193,98 DIN 232,78 DIN
Koncentrični reducir 60,3-42,4 169,58 DIN 203,50 DIN
Koncentrični reducir 60,3-48,3 169,58 DIN 203,50 DIN
Koncentrični reducir 76,1-33,7 306,22 DIN 367,46 DIN
Koncentrični reducir 76,1-42,4 290,36 DIN 348,43 DIN
Koncentrični reducir 76,1-48,3 290,36 DIN 348,43 DIN
Koncentrični reducir 76,1-60,3 241,56 DIN 289,87 DIN
Koncentrični reducir 88,9-42,4 358,68 DIN 430,42 DIN
Koncentrični reducir 88,9-48,3 358,68 DIN 430,42 DIN
Koncentrični reducir 88,9-60,3 313,54 DIN 376,25 DIN
Koncentrični reducir 88,9-76,1 297,68 DIN 357,22 DIN
Koncentrični reducir 108,0-60,3 398,94 DIN 478,73 DIN
Koncentrični reducir 108,0-76,1 362,34 DIN 434,81 DIN
Koncentrični reducir 108,0-88,9 346,48 DIN 415,78 DIN
Koncentrični reducir 114,3-60,3 467,26 DIN 560,71 DIN
Koncentrični reducir 114,3-76,1 442,86 DIN 531,43 DIN
Koncentrični reducir 114,3-88,9 390,40 DIN 468,48 DIN
Koncentrični reducir 133,0-76,1 570,96 DIN 685,15 DIN
Koncentrični reducir 133,0-88,9 530,70 DIN 636,84 DIN
Koncentrični reducir 133,0-108,0 427,00 DIN 512,40 DIN
Koncentrični reducir 133,0-114,3 427,00 DIN 512,40 DIN
Koncentrični reducir 139,7-76,1 724,68 DIN 869,62 DIN
Koncentrični reducir 139,7-88,9 684,42 DIN 821,30 DIN
Koncentrični reducir 139,7-108,0 644,16 DIN 772,99 DIN
Koncentrični reducir 139,7-114,3 644,16 DIN 772,99 DIN
Koncentrični reducir 159,0-108,0 1.005,28 DIN 1.206,34 DIN
Koncentrični reducir 159,0-114,3 1.005,28 DIN 1.206,34 DIN
Koncentrični reducir 159,0-133,0 924,76 DIN 1.109,71 DIN
Koncentrični reducir 159,0-139,7 924,76 DIN 1.109,71 DIN
Koncentrični reducir 168,3-88,9 1.166,32 DIN 1.399,58 DIN
Koncentrični reducir 168,3-114,3 1.045,54 DIN 1.254,65 DIN
Koncentrični reducir 168,3-139,7 965,02 DIN 1.158,02 DIN
Koncentrični reducir 219,1-114,0 2.371,68 DIN 2.846,02 DIN
Koncentrični reducir 219,1-139,7 2.010,56 DIN 2.412,67 DIN
Koncentrični reducir 219,1-168,3 1.849,52 DIN 2.219,42 DIN
T KOMAD EGAL 219.1x6.3 KOVANI 6.512,36 DIN 7.814,83 DIN
T KOMAD EGAL 168.3x4.5 KOVANI 3.376,96 DIN 4.052,35 DIN
T KOMAD EGAL 159.0 x4.5 KOVANI 3.336,70 DIN 4.004,04 DIN
T KOMAD EGAL 139.7x4.0 KOVANI 2.411,94 DIN 2.894,33 DIN
T KOMAD EGAL 133.0 x4.0 KOVANI 2.371,68 DIN 2.846,02 DIN
T KOMAD EGAL 114.3x3.6 KOVANI 1.407,88 DIN 1.689,46 DIN
T KOMAD EGAL 108.0 x3.6 KOVANI 1.367,62 DIN 1.641,14 DIN
T KOMAD EGAL 88.9x3.2 KOVANI 901,58 DIN 1.081,90 DIN
T KOMAD EGAL 76.1x2.9 KOVANI 684,42 DIN 821,30 DIN
T KOMAD EGAL 60.3x2.9 KOVANI 555,10 DIN 666,12 DIN
T KOMAD EGAL 48.3x2.6 KOVANI 451,40 DIN 541,68 DIN
T KOMAD EGAL 42.4x2.6 KOVANI 353,80 DIN 424,56 DIN
T KOMAD EGAL 33.7x2.6 KOVANI 297,68 DIN 357,22 DIN
T KOMAD EGAL 26.9x2.3 KOVANI 201,30 DIN 241,56 DIN
T KOMAD EGAL 21.3x21.3 KOVANI 176,90 DIN 212,28 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-26.9 KOVANI 417,24 DIN 500,69 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-21.3 KOVANI 422,12 DIN 506,54 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 42.4-26.9 KOVANI 490,44 DIN 588,53 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-42.4 KOVANI 584,38 DIN 701,26 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-33.7 KOVANI 589,26 DIN 707,11 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-48.3 KOVANI 791,78 DIN 950,14 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-42.4 KOVANI 818,62 DIN 982,34 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-33.7 KOVANI 823,50 DIN 988,20 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-60.3 KOVANI 927,20 DIN 1.112,64 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-48.3 KOVANI 938,18 DIN 1.125,82 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-42.4 KOVANI 1.647,00 DIN 1.976,40 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-76.1 KOVANI 1.229,76 DIN 1.475,71 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-60.3 KOVANI 1.250,50 DIN 1.500,60 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 108-88.9 KOVANI 1.927,60 DIN 2.313,12 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-88.9 KOVANI 1.978,84 DIN 2.374,61 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-76.1 KOVANI 2.477,82 DIN 2.973,38 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-60.3 KOVANI 2.752,32 DIN 3.302,78 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN139.7-114.3 KOVANI 3.229,34 DIN 3.875,21 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 139.7-88.9 KOVANI 3.281,80 DIN 3.938,16 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN139.7-76.1 KOVANI 8.540,00 DIN 10.248,00 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN139.7-60.3 KOVANI 13.346,80 DIN 16.016,16 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 159.0 -108.0 KOVANI 4.427,38 DIN 5.312,86 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-139.7 KOVANI 4.427,38 DIN 5.312,86 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-114.3 KOVANI 4.478,62 DIN 5.374,34 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-168.3 KOVANI 8.644,92 DIN 10.373,90 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-159 KOVANI 8.748,62 DIN 10.498,34 DIN
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-139.7 KOVANI 8.801,08 DIN 10.561,30 DIN

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene