[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.07.2024.

ITRON - GASNA MERILA SA MEHOM
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Gallus G-4 2000 [3366.jpg] Gallus G-4 2000 0,00 € 0,00 €
Gallus G-4 2000 baždaren 0,00 € 0,00 €
Gallus G-4 2100 T sa el. termokompenzatorom 0,00 € 0,00 €
Gallus G-4 2100 T baždaren sa termokompenzatorom 0,00 € 0,00 €
G-4 RF1 [3266.jpg] G-4 RF1 0,00 € 0,00 €
G-4 RF1 baždaren [3267.jpg] G-4 RF1 baždaren 0,00 € 0,00 €
RF1 G-4 MM sa termokompenzatorom [3271.jpg] RF1 G-4 MM sa termokompenzatorom 0,00 € 0,00 €
RF1 G–4 MM baždaren sa termokompenzatorom [3272.jpg] RF1 G–4 MM baždaren sa termokompenzatorom 0,00 € 0,00 €
G – 10 [3278.jpg] G – 10 0,00 € 0,00 €
G – 10 baždaren 0,00 € 0,00 €
G – 16 0,00 € 0,00 €
G – 16 baždaren 0,00 € 0,00 €
G – 25 0,00 € 0,00 €
G – 25 baždaren 0,00 € 0,00 €
G – 40 [3287.jpg] G – 40 0,00 € 0,00 €
G – 40 baždaren 0,00 € 0,00 €
G – 65 0,00 € 0,00 €
G – 65 baždaren 0,00 € 0,00 €
G-100 0,00 € 0,00 €
G-100 baždaren 0,00 € 0,00 €KOREKTOR ZA GASNA MERLILA SA MEHOM
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
UNIFLOW 1000 Baždaren [3512.jpg] UNIFLOW 1000 Baždaren 0,00 € 0,00 €ITRON - GASNA TURBINSKA MERILA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
TZ 50 G 65 PN16 Baždaren [3479.jpg] TZ 50 G 65 PN16 Baždaren 100 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 80 G 100 PN16 Baždaren 160 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 80 G 160 PN16 Baždaren 250 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 80 G 250 PN16 Baždaren 400 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 100 G 160 PN16 Baždaren 250 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 100 G 250 PN16 Baždaren 400 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 100 G 400 PN16 Baždaren 650 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 150 G 400 PN16 Baždaren 650 m³/h 0,00 € 0,00 €
TZ 150 G 650 PN16 Baždaren 1000 m³/h 0,00 € 0,00 €ITRON - GASNA OBRTNA KLIPNA MERILA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
DELTA 2040 G16 DN 40 baždaren [3336.jpg] DELTA 2040 G16 DN 40 baždaren 25 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2040 G25 DN 40 baždaren 40 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2050 G40 DN 50 baždaren 65 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2050 G25 DN 50 baždaren 40 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2050 G40 DN 50 baždaren 65 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2050 G65 DN 50 baždaren 100 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2050 G100 DN 50 baždaren 160 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2080 G100 DN 80 baždaren 160 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2080 G160 DN 80 baždaren 250 m³/h 0,00 € 0,00 €
DELTA 2100 G250 DN 100 baždaren 400 m³/h 0,00 € 0,00 €KOREKTOR ZA TURBINSKA I OBRTNA KLIPNA MERILA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
CORUS 0.9-10 bar Baždaren [3314.jpg] CORUS 0.9-10 bar Baždaren 0.9-10 bar 0,00 € 0,00 €GASNI REGULATORI, STABILIZATORI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
REGULATOR PRITISKA SERUS DN 20-1" [3467.jpg] REGULATOR PRITISKA SERUS DN 20-1" DN 20 - 1” 0,00 € 0,00 €
REGULATOR PRITISKA SERUS DN 25-5/4" DN 25 -5/4” 0,00 € 0,00 €
REGULATOR PRITISKA SERUS DN 32 DN 32 - 6/4” 0,00 € 0,00 €
STABILIZATOR PRITISKA SERUS DN 40 [3470.jpg] STABILIZATOR PRITISKA SERUS DN 40 DN 40 - 2” 0,00 € 0,00 €
REGULATOR PRITISKA 133-4-72 ACTARIS DN 25 [3446.jpg] REGULATOR PRITISKA 133-4-72 ACTARIS DN 25 0,00 € 0,00 €
REGULATOR PRITISKA 233-8-4-66 ACTARIS DN 50 0,00 € 0,00 €
Regulator pritiska KHS 2 5/4"-5/4" [4827.jpg] Regulator pritiska KHS 2 5/4"-5/4" 10 m³/h 0,00 € 0,00 €
Regulator pritiska KHS 40 5/4"-5/4" 40 m³/h 0,00 € 0,00 €
Regulator pritiska dvostepeni EKB 10 10 m³/h ravni [4820.jpg] Regulator pritiska dvostepeni EKB 10 10 m³/h ravni 10 m³/h 0,00 € 0,00 €
Regulator pritiska dvostepeni EKB 10 10 m³/h ugaoni 10 m³/h 0,00 € 0,00 €
FILTER ULOŽAK ZA KHS REGULATOR [4832.jpg] FILTER ULOŽAK ZA KHS REGULATOR 0,00 € 0,00 €
Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-25 ravni [4816.jpg] Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-25 ravni 1"- 6 bar 72,48 € 86,98 €
Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-40 DN 40 10 bar 239,10 € 286,92 €
Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-50 DN 50 10 bar 239,10 € 286,92 €
Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-80 DN 80 6 bar 592,00 € 710,40 €
Gasni Fini Filter KF Gázgép KF-100 DN 100 6 bar 592,00 € 710,40 €
Holender za merni sat G4 sa unutrašnjim navojem [4819.jpg] Holender za merni sat G4 sa unutrašnjim navojem G5/4" 1,87 € 2,24 €
Navojni nastavak za holender spoljni navoj DN 25 2,64 € 3,17 €
Teflonski zaptivač za poluholendere 5/4" [3370.jpg] Teflonski zaptivač za poluholendere 5/4" 30x38-5/4" 0,08 € 0,10 €
HOLENDER G-10, G-16 [3376.jpg] HOLENDER G-10, G-16 9,26 € 11,11 €
HOLENDER G-25 [3378.jpg] HOLENDER G-25 10,07 € 12,08 €MERNI REGULACIONI SETOVI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
MRS G-4 sa KHS regulatorom [3421.jpg] MRS G-4 sa KHS regulatorom 0,00 € 0,00 €
MRS G-6 sa KHS regulatorom 0,00 € 0,00 €
MRS G-10 sa EKB regulatorom 0,00 € 0,00 €
MRS G-16 sa EKB regulatorom 0,00 € 0,00 €
MRS G-25 sa KHS 100 regulatorom 0,00 € 0,00 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene