[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.06.2024.

CEVNA IZOLACIJA SA PARNOM BRANOM ZA KLIMATIZACIJU 9mm
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
KAIFLEX EF [3652.jpg] KAIFLEX EF 6x9 0,31 € 0,37 €
KAIFLEX EF 12x9 0,36 € 0,43 €
KAIFLEX EF 15x9 0,40 € 0,48 €
KAIFLEX EF 18x9 0,44 € 0,53 €
KAIFLEX EF 22x9 0,44 € 0,53 €
KAIFLEX EF 28x9 0,63 € 0,76 €
KAIFLEX EF 35x9 0,72 € 0,86 €
KAIFLEX EF 42x9 0,82 € 0,98 €
KAIFLEX EF 48x9 0,99 € 1,19 €CEVNA IZOLACIJA SA PARNOM BRANOM ZA KLIMATIZACIJU 13mm
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
KAIFLEX EF 15x13 0,55 € 0,66 €
KAIFLEX EF 18x13 0,60 € 0,72 €
KAIFLEX EF 22x13 0,62 € 0,74 €
KAIFLEX EF 28x13 0,78 € 0,94 €
KAIFLEX EF 35x13 0,88 € 1,06 €
KAIFLEX EF 42x13 1,03 € 1,24 €
KAIFLEX EF 48x13 1,15 € 1,38 €
KAIFLEX EF 54x13 1,46 € 1,75 €
KAIFLEX EF 60x13 1,56 € 1,87 €
KAIFLEX EF 76x13 2,02 € 2,42 €
KAIFLEX EF 89x13 2,34 € 2,81 €PLOČASTA IZOLACIJA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
K-FELX ISOLINE 6 mm/30m2 pak. 6,36 € 7,63 €
K-FLEX ISOLINE [3750.jpg] K-FLEX ISOLINE 10 mm/20m2 pak. 7,46 € 8,95 €
K-FLEX ISOLINE 13 mm/14m2 pak 8,36 € 10,03 €
K-FLEX ISOLINE 19 mm/10m2 pak 11,19 € 13,43 €
K-FLEX ISOLINE 32 mm/6m2 pak. 116,66 € 139,99 €
Lepak za izolaciju KAIFEX [3876.jpg] Lepak za izolaciju KAIFEX 2.2 lit 24,38 € 29,26 €
SAMOLEPLJIVA TRAKA K-FLEX 15m x 50 x 3mm 9,72 € 11,66 €
SAMOLEPLJIVA  TRAKA SIVA [3883.jpg] SAMOLEPLJIVA TRAKA SIVA 50m x 50mm 7,94 € 9,53 €
 SAMOLEPLJIVA TRAKA (crna) [3884.jpg] SAMOLEPLJIVA TRAKA (crna) 50m x 50mm 7,94 € 9,53 €
CLIPS ZA FIKSIRANJE IZOLACIJE [3885.jpg] CLIPS ZA FIKSIRANJE IZOLACIJE 100 kom/pak 4,06 € 4,87 €CEVNA IZOLACIJA PLAMAFLEX 9
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Plamaflex ISO [8438.jpg] Plamaflex ISO 15x9 0,24 € 0,29 €
Plamaflex ISO 18x9 0,26 € 0,31 €
Plamaflex ISO 22x9 0,30 € 0,36 €
Plamaflex ISO 28x9 0,33 € 0,40 €
Plamaflex ISO 35x9 0,46 € 0,55 €
Plamaflex ISO 42x9 0,52 € 0,62 €
Plamaflex ISO 48x9 0,59 € 0,71 €
Plamaflex ISO 60x9 0,84 € 1,01 €
Plamaflex ISO 76x9 0,95 € 1,14 €
Plamaflex ISO 89x9 1,16 € 1,39 €CEVNA IZOLACIJA PLAMAFLEX 13
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Plamaflex ISO 15x13 0,43 € 0,52 €
Plamaflex ISO 18x13 0,41 € 0,49 €
Plamaflex ISO 22x13 0,50 € 0,60 €
Plamaflex ISO 28x13 0,55 € 0,66 €
Plamaflex ISO 35x13 0,67 € 0,80 €
Plamaflex ISO 42x13 0,79 € 0,95 €
Plamaflex ISO 48x13 0,98 € 1,18 €
Plamaflex ISO 60x13 1,23 € 1,48 €
Plamaflex ISO 76x13 1,54 € 1,85 €
Plamaflex ISO 89x13 1,94 € 2,33 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene