[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.06.2024.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=110,00 DIN 

Servis


7_1.jpg

7_6.jpg

Broj dežurnog servisera u Subotici: 063/56-53-53

Lista ovlašćenih servisera u Srbiji

                                          

    - Svako dobro preduzeće shvata i polaže mnogo pažnje, na kvalitet svojih proizvoda i usluga. Trajnost, korisnost i dugoročno zadovoljstvo korisnika, prilikom upotrebe istih, stalno je pred očima kao jedan od najvažnijih ciljeva.

    - CIM GAS d.o.o. Subotica; ima za gornje opredeljenje još i  poseban razlog, kao što se to i iz imena CIM GAS da zaključiti, sigurnost i bezbednost prilikom korišćenja istih. Nestručnim postupcima, tokom transportovanja, montaže, puštanja u rad, obuke korisnika, kao i obavljanja povremenog i redovnih godišnjih servisa, može da dovede do neželjenih posledica. Nestručno i nenamensko korišćenje opreme od strane korisnika, van dobijenog uputstva, angažovanje neovlašćenih servisera za poravke i ugradnja neoriginalnih rezervnih delova, može da dovede do istih posledica. 

    - Tako se u oraganizacionoj šemi CIM GAS Subotica Servisnoj službi daje posebno značajno mesto. Uklučujući rad po ISO standardima, koje posedujemo od 2003 god. Reatestiran 2010 god i to: TÜV Rheinland InterCert; EN ISO 9001-2000. Zertifikat: 76.100.60022

    - Centralni servis, nalazi se u Subotici, sa sortiranim asortimanom rezervnih delova, instrumenata i alata. Visokostručno osoblje ovog servisa, osposobljeno je dugogodišnjom i permanentnom obukom, kod proizvođača opreme, širom cele Evrope. Svake godine najmanje jednom, kod značajnijih proizvođača, naši serviseri prisustvuju stručnim savetovanjima, obuci i upoznavanju sa novostima iz oblasti novih materijala, opreme i tehnologije, brzog i kvalitetnog servisiranja i održavanja opreme kao i iz oblasti bezbednosti i zaštiti čovekove okoline.Ovako stečeno znanje i iskustvo, permanentno se prenosi – kroz savetovanja, pojedinačne obuke, odnosno zajedničkim radom, u Subotici i obilaskom pojedinih teritorija ovlašćenih servisera u zemlji.

    - Za sve uređaje kupljene u CIM GAS-u, izdaju se originalni garantni i servisni  listovi/knjižice.  Kupcima se garantuje uspešno puštanje u rad, održavanje u garantnom i vangarantnom roku, kao i pružanje potrebne tehničke podrške.

    - Garancija za gasne kotlove ”Baxi”  iznosi 5 godina, za ostalu gasnu opremu i uređaje 2 godine. Garancija za opremu se produžava za 1 do 4 godine; ukoliko kupac nakon isteka svake godine obezbedi, o svom trošku, godišnje servise od strane ovlašćenog servisera. Garantni rok se produžava za narednu godinu, za „Baxi” kotlove 4 puta po 1 godinu, za ostalu opremu 1 puta 1 godinu. Detalji se daju u garantnom listu, odnosno prihvaćenoj ponudi ili potpisanom ugovoru.Kupac dobija garantni i servisni list, uputstvo za rukovanje na srpskom jeziku, ostalu potrebnu tehničku dokumentaciju i spisak ovlašćenih zaduženih servisera.Garancija prestaje da važi, u slučaju da kupac-korisnik izda servis, odnosno popravku neovlašćenom serviseru-organizaciji; ugradi neoriginalne delove,  ili u slučaju gubitka servisne knjižice. Svi troškovi daljnjeg servisiranja i  popravki, padaju na teret kupca-korisnika.

         

Broj dežurnog servisera u Subotici: 063/56-53-53

7_4.jpg            7_5.jpg

osmrtnice

smrtovnice