[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.06.2024.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=110,00 DIN 

Klimatizacija


Freon kao prenosni medijum
 

Freonske klime sa jednom spoljnom i jednom unutrašnjom jedinicom - Cim gas kao ovlaščeni i stručni montažer klima uređaja, priznat je od svakog proizvođača i prodavca kao montažna kuća; do sada smo montirali više od 1000 ovakvih klima uređaja na raznim visinama. Obavljamo montažu i na većim visinama jer posedujemo specijalne dizalice sa korpama i specijalne platforme za rad na većim visinama. Unutrašnje jedinice mogu da budu: zidne, kasetno-plafonske, ili parapetne.

Freonske klime sa jednom spoljašnjom i više unutrašnjih jedinica. Cim gas kao ovlaščeni i stručni montažer klima uređaja, priznat je od svakog proizvođača i prodavca kao montažna kuća. Unutrašnje jedinice mogu da budu: zidne, kasetno-plafonske, ili parapetne.

Velike freonske klimatizacione sisteme, sa više spoljnih i mnogobrojnih unurtašnjih jedinica, sve vezano u jedan sistem VRV. Ovi klima sistemi su namenjeni za Hotele, poslovne zgrade. Novi sistemi već ne zahtevaju dodatno grejanje u zimskom periodu, a rade sa jako dobrim stepenom korišćenja energije.Unutrašnje jedinice mogu da budu: zidne, kasetno-plafonske, ili parapetne.

Hotel "Galleria" - Subotica Toshiba Multi modularni super system - VRV

Freonski klima sistemi sa kanalskom unutrašnjom jedinicom. Kod ovog uređaja montirana je kanalska unutrašnja jedinica, koja vrši uduvavanje toplog ili hladnog vazduha preko kanalske distributivne mreže u prostoriji. Po potrebi grejanje se može pojačati, kotao: medijum voda, kombinacija unutrašnja jedinica, radijatori i podno grejanje. Ovi sisitemi su namenjeni za prodavnice, supermarkete itd.

"Minimarket" Subotica Toshiba; plus dodatno: Uljni kotao-voda-radijatori i podno grejanje.

   
Voda kao prenosni medijum
   

Fan Coil sistemi. Nova generacija klimatizacije. 4 cevni sistemi, pomoću kojih se istovremeno može u jednoj prostoriji hladiti, a u drugoj grejati po izboru korisnika. Ovi sistemi su namenjeni za velike poslovne zgrade hotele i stambene zgrade. Voda kao radni medijum je jako pogodan za vođenje cevovoda kroz objekat. Unutrašnje jedinice mogu biti: zidne, plafonske, parapetne, ili skrivene (UTA) .

Hotel "Galleria" - Subotica -CIAT - Francuska Fan Coil sistem sa instaliranom grejnom snagom od 1 MW i instaliranom rashladnom snagom od 0.8 MW sa mogućnošću dogradnje unutrašnjih jedinica do 410 kom.

Fan Coil sistemi. Nova generacija klimatizacije. 2 cevni sistemi, su za manje objekte, prodavnice, supermarkete i privatne kuće. Prelaz od grejanje na hlađenje i obrnuto vrši se ručno. Voda kao radni medijum je jako pogodan za vođenje cevovoda kroz objekat.Unutrašnje jedinice mogu biti : zidne, plafonske, parapetne, ili skrivene (UTA).

Rashladni uređaji za vodu - Chiller-i
1.-Rashladni uređaji Chilleri

-Kompaktni. Jedinica u sebi sadrži i kompresor i kondenzator, a montira se u spoljašnju okolinu.

Hotel "Galleria" - Subotica -CIAT Francuska AQUACIAT instalirana rashladna snaga Qh=94 kW
-CIAT Francuska POWERCIAT instalirana rashladna snaga Qh=710 kW

2.-Rashladni uređaji - Chilleri
- Razdvojeni.
Posebno ima unutrašnju a posebno spoljnju jedinicu sa ventilatorima.

Stara gradska kuća - Subotica

Kotlarnice - za zagrevanje vode
-Cim gas sa dugo godišnjom tradicijom izrađuje kotlarnice do 2.5 MW kapaciteta.

-Kotlarnice na gas

-Kotlarnice na lož ulje

-Kotlarnice na mazut

-Kotlarnice na čvrsto gorivo

-Kombinovane kotlarnice

   
Vazduh kao radni medijum
   

Klima komore - Koristi se za klimatizacije i ventilacije većih prostorija, hala, restorana itd. Klima komora je smeštena u posebne mašinske prostorije i preko kanalske mreže distribuira topli ili hladni vazduh sa potrebnim dodavanjem svežeg vazduha. Ubacivanje i odsis vazduha se vrši preko difuzora ili rešetke.

Hotel "Galleria" - Subotica - Klimatizacija Panorama restorana - Klimatizacija Q-bara

Roof top sisitemi - Nova generacija klimatizacije i ventilacije sa kompaktnom spoljnom jedinicom, postavljenom na krov objekata. Roof Top odsisava vazduh iz prostorija, zagreva ga ili ohladi, dodaje potrebnu količinu svežeg vazduha i vraća ovaj vazduh u prostoriju, preko kanalske mreže.Ubacivanje i odsis vazduha se vrši preko difuzora ili rešetke.

Supermarket - "IDEA" Subotica

Vazdušne zavese. Vazdušne zavese služe za razdvajenje jednog prostora od drugog sa zagrejanim, ili hladnim mlazom vazduha, kad se vrata otvaraju. Koristi se kod poslovnih prostorija i jako efikasno se ugrađuje i u međuprostor između dvoja vrata.

Supermarket "Valdi" - Ada Hotel "Galleria" Subotica -ulaz u atrijumu

osmrtnice

smrtovnice

elektronik