[Katalog proizvoda]  [O nama]

28.05.2024.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=110,00 DIN 

O nama


1_5.jpg

1_6.jpg

 • CIM GAS  Subotica; osnovan je marta meseca 1991 godine, kao izvođač gasnih instalacija, instalacija grejanja, kao i trgovina sa uređajima i opremom iz gasne i grejne tehnike.Kod osnivanja kreće sa 8 stalno zaposlenih radnika. 
 • Za obavljanje delatnosti, angažuje projektne organizacije; kvalifikovane radnike iz oblasti našeg poslovanja, kako domaćih tako i iz susedne Mađarske. Ostvaruje i proširuje ugovornu saradnju sa registrovanim firmama za izgradnju građevinskih radova, za koje izvodimo kompletne izgradnje: gasnih instalacija, instalacija grejanja, ventilacije,klimatizacije,solarnih sistema i izvora obnovljivih energija, zaključno sa svim ispitivanjima i učešćem u obavljanju tehničkog prijema i primo-predaji objekata korisnicima.Zahvaljujući stručnom rukovodstvu, kvalitetnoj radnoj snazi i tehničkoj opremljenosti, preduzeće se stalno razvija-povećava i proširuje delatnost, kako u okviru navedenih radova, tako i u drugim oblastima termo i hidro tehnike.
 • Danas možemo reći da firma pored gasnih i grejnih instalacija se bavi i izvođenjem klimatizacije i ventilacije.

 •  Posedujemo sortirano skladištenje materijala i opreme. Imamo prodavnicu sa preglednim izložbenim eksponatima.Posedujemo sopstvenu samostalnu i kooperativnu proizvodnju.
 • Učestvujemo na sajmovima KGH u Beogradu, Novom Sadu, Subotici  itd. Od 2010. godine se održava manifestacija 'CIM GAS DANI' na kojoj vršimo prezentacije naših prodajnih programa kao i novog 'KATALOGA PROIZVODA'.Ove godine Cim Gas puni 20. godina uspešnog rada, koje će mo proslaviti u okviru 'CIM GAS DANI' sa našim poslovnim partnerima. 
 • Kvalifikovani i veoma dobro obučeni serviseri sa optimalnim asortimanom rezervnih delova u Subotici, najbolja su garancija da će naši kupci-korisnici biti dugo zadovoljni sa funkcionisanjem opreme, koju smo im ispoučili, odnosno ugradili. Ova grupa servisera vrši permanentnu obuku servisera u našim distributivnim centrima, širom zemlje.   
 • U cilju savrermenog i kvalitetnog poslovanja, organizovali smo se i od 2003 god.  radimo po sistemu kvaliteta ISO; posedujemo i reatestaciju od 2010 god.: TÜV Rheinland InterCert; EN ISO 9001-2000. Zertifikat: 76.100.60022.Od Oktobra 2012 god. uveli smo i implementirali nove standarde ISO 14001 i OHSAS 18001.POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA
 • Stalno razvijamo i proširujemo sopstvenu distributivnu mrežu, širom zemlje; vidi Karta distributera.

Zahvaljujući prednjem, CIM GAS danas zapošljava preko 60 radnika i ostvaruje godišnji obim poslovanja od oko 4,5 miliona €/god.  

Poslovni partneri

    Referentni objekti
Iz oblasti :      

 • Gasne kotlarnice
 • Merno Regulacione Stanice
 • Kompleksni privredni objekti i institucije
 • Kompletni stambeno-poslovni objekti
 • Klimatizacija
 • Ventilacija
 • Solarni sistemi
 • Obnovljiva energija

Referenc-lista 1999-2013.

    Galerija slika

        Poslovna zgrada CIM GAS-a:

1_8.jpg