[Katalog proizvoda]  [O nama]

13.12.2018.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=104,00 DIN 

Optužba državne revizorske institucije i demant Čabe Kerna direktora preduzeća “Cim Gas”

14.04.2013.

 

AFERA DRŽAVNE REVIZORKSE INSTITUCIJE   

Preuzeto sa sajta DRŽAVNE REVIZORKE ISTITUCIJE (www.dri.rs)       14.04.2013

Saopštenje od 26. februara 2013. godine

Državna revizorska institucija podnela nove prijave

Državna revizorska institucija, nakon što je subjektima revizije dostavila izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu, a u vezi sa izvršenjem Programa revizije za 2012. godinu, podnela je nadležnim sudovima 193 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 28 prijava za privredni prestup. Takođe, Institucija je tužilaštvima podnela i osam krivičnih prijava. Prijave su podnete protiv više od 300 odgovornih lica.
U Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Državna revizorska institucija je podnela 25 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 25 odgovornih lica u ministarstvima, upravama, direkcijama i fondovima.
U Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti Državna revizorska institucija je podnela 100 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 16 prijava za privredni prestup i osam krivičnih prijava protiv 125 odgovornih lica u opštinama i gradovima.
U Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja Državna revizorska institucija je podnela 58 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 116 odgovornih lica u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i apotekama/domovima zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteku.
U Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava Državna revizorska institucija je podnela osam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 10 prijava za privredni prestup protiv 45 odgovornih lica u javnim preduzećima i privrednim društvima.
U Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom i drugih subjekata revizije Državna revizorska institucija je podnela dva zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i dve prijave za privredni prestup protiv osam odgovornih lica u agencijama.
Zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podneti su zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Zakona o državnom premeru i katastru, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Uredbe o kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.
Prijave za privredne prestupe su podnete zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o privrednim društvima, Zakona o planiranju i izgradnji.
Krivične prijave podnete su zbog preuzimanja obaveza iznad iznosa određenih aproprijacijama koje su im odobrene za određenu namenu u budžetskoj godini, što čini krivično delo prema odredbama Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnih postupaka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama su u nadležnosti sudova i tužilaštava.


Odgovorna lica u revidiranim subjektima

U listi odgovornih lica revidiranih subjekata briše se redni broj 177, ranije na tom mestu se nalazio Kern Čaba- Cim Gas doo.

167_1.jpg

LINK ZA STRANICU:

http://www.dri.rs/ 

 

PREUZETO SA:

Početna strana

DRI: Prekršajne prijave protiv Vučinića i još osam osoba

Državna revizorska institucija podnela je prekršajne prijave protiv prethodnog gradonačelnika Saše Vučinića i još osam osoba zbog nepoštovanja pojedinih odredbi nekoliko Zakona utvrđenih u izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu. Vučinić smatra da je ovim dokazano da nije bilo zloupotreba i krivičnih dela, dok lider subotičkih naprednjaka Ilija Maravić smatra da je ovim potvrđeno nezakonito poslovanje, ne želeći da komentariše izostanak krivičnih prijava. Protiv lica iz Subotice nisu podnete krivične prijave, a poneta je jedna prijava za privredni prestup i to protiv direktora privatnog preduzeća “Cim Gas”.

Nakon što je juče obelodanjeno da je protiv njega podneta prekršajna prijava na osnovu izveštaja revizora za 2011. godinu, gradonačelnik Subotice u 2011. godini Saša Vučinić ocenjuje da je ovim dokazano da su pitanju greške u proceduri, koje su činjene kako bi određeni problemi bili rešeni. Prema njegovom mišljenju, u pitanju su i sistemske greške, koje su po njemu evidentne i u mnogim drugim gradovima, za koje je podneto i mnogo više prijava. Vučinić smatra da su te greške posledica toga što zakonodavstvo ne prati potrebe svakodnevnog života.

Ilija Maravić, lider subotičkih naprednjaka, koji su bili najglasniji u zahtevu za utvrđivanjem odgovornosti po pitanju izveštaja revizora za 2011. godinu, upitan da prokomentariše mere revizora, rekao je da nije na naprednjacima da cene i sude o kvalitetu rada revizora i izostanku krivičnih prijava. On nakon ovih mera očekuje i reakciju tužilaštva.

Zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka podneti su zbog nepoštovanja pojedinih odredbi nekoliko Zakona. Osim Vučinića, prekršajne prijave podnete su i protiv načelnice gradske uprave Marije Ušumović Davčik, prethodnog direktora Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju grada Josipa Kovača Strike i još tri osobe iz ovog preduzeća, zatim prethodne direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, filijale u Subotici Olivere Radnić i bivše direktorke Apoteke Subotica Svetlane Stojkov Rudinski. Na listi Državne revizorske institucije nema prijava za privredni prestup niti krivičnih prijava protiv osoba iz Subotice, osim u slučaju Čabe Kerna, direktora subotičkog preduzeća “Cim Gas” koji je zajedno sa licima iz Novog Pazara dobio prijavu za privredni prestup.

 

LINK ZA STRANICU:

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/dri-prekr-ajne-prijave-protiv-vu-ini-i-jo-osam-osoba

 


 

 

DEMANT

Čaba Kern odbacuje navode DRI

Prijava za privredni prestup protiv direktora preduzeća „Cim Gas“ nije podneta ni zbog kakve finansijske manipulacije, već zbog nepostojećeg proceduralnog problema, izjavio je za Yu eco direktor ovog preduzeća Čaba Kern.

Naša televizija je u prekjučerašnjem izveštaju objavila da na listi Državne revizorske institucije (DRI) nema prijava za privredni prestup niti krivičnih prijava protiv osoba iz Subotice, osim u slučaju Čabe Kerna, direktora subotičkog preduzeća “Cim Gas” koji je zajedno sa licima iz Novog Pazara dobio prijavu za privredni prestup.

Tim povodom Kern je izjavio da je u pitanju netačna informacija u cilju proizvodnje senzacionalnih vesti, a da se takvim načinom izveštavanja ruši ugled privrednika.

On smatra da ovo preduzeće nije pomenuto u izveštaju DRI za Suboticu, a da je takođe netačna konstatacija ove institucije da je prijava podneta zbog nedostataka građevinske dozvole. Kern tvrdi da je za izvedene, a neplaćene radove preduzeće imalo urednu dozvolu. S tim da je ugovor o izvođenju radova sklopljen u 2011. godini, dok su radovi počeli u januaru naredne godine.

 

LINK ZA STRANICU:

http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/aba-kern-odbacuje-navode-dri