[Katalog proizvoda]  [O nama]

13.12.2018.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=104,00 DIN 

KGH

16.11.2009.

 

 
100_1.jpg
Četrdeseti jubilarni
međunarodni kongres
i izložba o grejanju,
hlađenju i klimatiza
ciji (KGH)
2, 3. i 4. decembar 2009.
Beograd
Sava centar

100_5.jpg

100_8.jpg

100_5.jpg

100_7.jpg

100_5.jpg

   100_3.jpg

 

100_5.jpg