[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.01.2018.
ITRON - GASNA MERILA SA MEHOM

G – 16 baždaren

G – 16 baždaren
Naziv: G – 16 baždaren
Šifra: 20-032G16B
Dimenzije:
VP Cena: 0,00 DIN
MP Cena: 0,00 DIN
G-10,G-16,G-25
Ova merila se koriste tamo gde je potrebna preciznost i gde postoji veliki raspon niskog pritiska ( ispod 1 bara ).
Dve izdbe postoje:jednogrli i dvogrli.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-10: Qmin=0,1 m3/h Qmax=16 m3/h
Opseg merenja G-16: Qmin=0,16 m3/h Qmax=25 m3/h
Opseg merenja G-25: Qmin=0,25 m3/h Qmax=40 m3/h
Maksimalni radni pritisak: 1 bar
Radna temperatura: od -10°C do +50°C


Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene