[Katalog proizvoda]  [O nama]
21.07.2017.
Baxi solarni sistemi
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
SB 20+V SOLAR kolektor 1755x1167.2x87 280,00 € 336,00 €
SB 25+V SOLAR kolektor 2187x1167.2x87 mm 323,00 € 387,60 €
SET MONTAŽE PANELA ZA KOSI KROV SISTEM ZA FIKSIRANJE KROZ CREPOVE
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25 +V 49,00 € 58,80 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 20+V i SB 25+V 100,00 € 120,00 €
Set za fiksiranje na kosi krov za dodatne panele SB 20+V i SB 25+V 49,00 € 58,80 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 20+V i SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Set za paralelno povezivanje dva panela SB 20+V i SB25+V 56,00 € 67,20 €
Set za dodatni kolektor SB 20+V i SB 25+V 20,00 € 24,00 €
SET ZA MONTAŽU PANELA NA KOSI KROV SISTEM ZA FIKSIRANJE ISPOD CREPOVA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25+V dodatni panel 68,00 € 81,60 €
Set za fiksiranje na kosi krov SB 20+V i SB 25+V 102,00 € 122,40 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 20+V i SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 20+V i SB 25+V 162,00 € 194,40 €
Set za paralelno povezivanje dva panela SB 20+V i SB 25+V 56,00 € 67,20 €
Set za dodatni kolektor SB 20+V i SB 25+V 20,00 € 24,00 €
SET ZA MONTAŽU PANELA NA RAVNI KROV
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Set za fiksiranje na ravni krov SB 25+V 130,00 € 156,00 €
Set za fiksiranje na ravni krov za dodatne panele SB 25+V 79,00 € 94,80 €
Okvir za fiksiranje jednog panela SB 25+V 39,00 € 46,80 €
Okvir za fiksiranje dva panela SB 25+V 199,00 € 238,80 €
Set za paralelno fiksiranje dva panela SB 25 +V 56,00 € 67,20 €
Set za dodtani kolektor SB 25 +V 20,00 € 24,00 €
Hidraulična stanica za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO 389,00 € 466,80 €
Hidraulična stanica za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom COMFORT 544,00 € 652,80 €
Ostali pribor za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Ekspanziona posuda za solarni sistem 60 lit 62,04 € 74,45 €
Ekspanziona posuda za solarni sistem 40 lit 49,02 € 58,82 €
Ekspanziona posuda za solarni sistem 25 lit 35,77 € 42,92 €
Ekspanziona posuda za solarni sistem 18 lit 32,24 € 38,69 €
Odzračni ventil za solarni sistem -30C +200C 10 bar 1/2" 5,96 € 7,15 €
Termostatski ventil za solarni sistem 45,00 € 54,00 €
Tečnost protiv smrzavanja-1 lit 7,81 € 9,37 €
Rezervoari za solarni sistem
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Rezervoar sa jednim izmenjivačem 200 lit 540,00 € 648,00 €
Rezervoar sa dva izmenjivača 200 lit 575,00 € 690,00 €
Rezervoar sa jednim izmenjivačem 300 lit 661,00 € 793,20 €
Rezervoar sa dva izmenjivača 300 lit 704,00 € 844,80 €
Rezervoar sa jednim izmenjivačem 400 lit 760,00 € 912,00 €
Rezervoar sa dva izmenjivača 400 lit 807,00 € 968,40 €
UB DC rezervoar 500 lit 912,00 € 1.094,40 €
UB DC rezervoar 800 lit 1.580,00 € 1.896,00 €
UB DC rezervoar 1000 lit 1.802,00 € 2.162,40 €
UB DC rezervoar 1500 lit 2.939,00 € 3.526,80 €
UB DC rezervoar 2000 lit 3.464,00 € 4.156,80 €

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene