[Katalog proizvoda]  [O nama]

13.12.2018.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=104,00 DIN 

AKCIJA SOLARNIH SISTEMA BAXI

01.06.2009.

PAKET ŠIFRA UREĐAJ  KOL POPUST VP CENA MP CENA
1 a CSE455243580 LUNA3 COMFORT 1.240 Fi 1 7% 639,27 754,33
    LSC615250100 Solar kolektor  SB 25 2 5% 912,45 1.076,69
    LNC710250040 Set za fiksiranje na ravni krov SB 25 1 5% 99,58 117,5
    LNC710250090 Okvir za fiksiranje dva panela SB 25 1 5% 63,15 74,51
    LSC710038010 Rezervoar sa dva izmenjivača UB 300 DC+ /  300 l 1 5% 721,08 850,87
    LSC710250011 Hidr. stan. za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO 1 5% 368,98 435,39
    LSC710000010 Tečnost protiv smrzavanja(cena po 1l, pakovanje 5 l) 5 5% 33,65 39,71
    LNC710000100 Termostatski ventil za solarni sistem 1 5% 43,19 50,97
    LNC710000110 Odzračni ventil za solarni sistem 1 5% 21,18 24,99
    LNC710000120 Ekspanziona posuda za solarni sistem 18 l 1 5% 35,28 41,63
    KFG714111910 Motorni trokraki ventil + senzor tople sanitarne vode 1 5% 24,29 28,66
    LNC710000220 Materijal za montažu ekspanzione posude 1 5% 33,38 39,39
      UKUPNO     2.995,46 3.534,65
1 b HLB435243004 PRIME HT 1.240 1 10% 1.075,46 1.269,05
    LSC615250100 Solar kolektor  SB 25 2 5% 912,45 1.076,69
    LNC710250100 Set za fiksiranje na kosi krov SB 25 dodatni panel 1 5% 61,63 72,72
    LNC710250090 Okvir za fikasiranje dva panela SB 25 1 5% 63,15 74,51
    LSC710038010 Rezervoar sa dva izmenjivača UB 300 DC+ /  300 l 1 5% 721,08 850,87
    LSC710250011 Hidr. stan. za solarni sistem sa upravljačkom jedinicom ECO 1 5% 368,98 435,39
    LSC710000010 Tečnost protiv smrzavanja(cena po 1l, pakovanje 5 l) 5 5% 33,64 39,71
    LNC710000100 Termostatski ventil za solarni sistem 1 5% 43,19 50,97
    LNC710000110 Odzračni ventil za solarni sistem 1 5% 21,18 24,99
    LNC710000120 Ekspanziona posuda za solarni sistem 18 l 1 5% 35,28 41,63
    LNC710000220 Materijal za montažu ekspanzione posude 1 5% 33,38 39,39
      UKUPNO     3.369,41 3.975,92