[Katalog proizvoda]  [O nama]

13.12.2018.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=104,00 DIN 

RIFENG SISTEMI PREZENTACIJA TOPLOTNE PUMPE

05.10.2010.

115_2.jpg

115_1.jpg  

  • Dobrodošli na prezentaciju Rifeng fabrike na našim stranicama. Rifeng fabrika se nalazi u Kini od 1996. godine  je lider u proizvodnji cevi i  klima uređaja.Fabrika je u privatnom vlasništvu i zapošljava oko 4.000 rljudi u različitim jedinica. Godine 2009, ostvareno je 200 miliona dolara neto tokova trgovine, tendencija je 20% godišnji rast.Sve ovo nam govori da Rifeng isporučuje kvalitet.
  • Rifeng ima tri fabrike za proizvodnju različitih plastičnih cevi, fitinga,ventila, sabirnika, razdelnika kao i toplotnih pumpi.  Na ovoj web stranici ćemo se baviti opisom toplotnih pumpi.

  • Vazduh-voda Rifeng porodica toplotnih pumpi sabrano i detaljni tehnički podaci proizvoda se mogu naći na RIFENG  web stranici. Ovaj raspon modela je uglavnom za grejanje porodičnih kuća  ali se može koristiti i za  manje apartmane.
115_3.jpg
  • Toplotne pumpe vazduh-voda mogu se fleksibilno integrisati  u bilo koji grejni sistem . Levo slika prikazuje upotrebu toplotne pumpe u kombinaciji sa radijatorima,podnim grejanjem, proizvodnjom tople sanitarne vode i solarnim sistemom.
  • "Grejanje samo"(bazeni) i "grejanje-hlađenje" vazduh-voda toplotne pumpe su u rasponu od 8 kW do 28 kW ovaj nazivni toplotni učinak mogu ostvariti pri spoljnoj temperaturi ne manjoj od 7 C. Sa toplotnom pumpom kapaciteta 4,8 kW, 18 kW moguće je grejanje bazena svih veličina.

115_4.jpg

  • Za proizvodnju tople sanitarne vode, toplotne pumpe mogu biti povezane sa solarnim kolektorima.Upravljanje sa solarnim kolektorima vrši upravljačka jedinica toplotne pumpe Rifenga, radi najoptimalnije iskorišćenosti. 


Koja je prednost ovog sistema?

Korišćenjem Rifeng toplotne pumpe, dolazi do uštede oko 75% u odnosu na upotrebu energije konvencionalnim grejnim sistemima odnosno 40% uštede potrošnje energije u poređenju sa solarnim grejanjem.

115_8.jpg